lottovip banner

หวยหุ้น

หวยหุ้น แทงหวยหุ้น หวยหุ้นออนไลน์

หวยหุ้นที่เราได้ยินกันมานานนั้น คือหวยที่สามารถแทงได้เหมือนกับหวยรัฐบาล แต่ต่างกันตรงที่การเดิมพัน จะมีเพียงแค่เลข 2 ตัว, 3 ตัวเท่านั้น ไม่มีแบบเป็นชุด หวยที่จะจะอิงผลการออกรางวัลจากตลาดหุ้น หรือตลาดหลักทรัพย์ จะนำเลขท้าย 2 หลัก นั้นยึดเป็นผลรางวัล หวยหุ้นไม่สามารถล็อคผลรางวัลได้อย่างแน่นอน เพราะเลขหุ้นที่ออกมานั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินการในตลาดหุ้น ซึ่งเป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้น ไม่ใช่ผลการจับรางวัลเหมือนกับหวยรัฐบาล

หวยหุ้น

ผลหวยหุ้นต่างประเทศ

หวยหุ้นงวดวันที่

ประเภท

3 ตัวบน

2 ตัวล่าง

   
24 ม.ค. 2563
นิเคอิเช้า
267
77
24 ม.ค. 2563
นิเคอิบ่าย
718
74
24 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งเช้า
964
52
24 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งบ่าย
-
-
24 ม.ค. 2563
จีนเช้า
-
-
24 ม.ค. 2563
จีนบ่าย
-
-
24 ม.ค. 2563
ดาวโจนส์
-
-
24 ม.ค. 2563
ไต้หวัน
-
-
24 ม.ค. 2563
เกาหลี
-
-
24 ม.ค. 2563
อินเดีย
-
-
24 ม.ค. 2563
อียิปต์
-
-
24 ม.ค. 2563
สิงคโปร์
-
-
24 ม.ค. 2563
รัสเซีย
-
-
24 ม.ค. 2563
อังกฤษ
-
-
24 ม.ค. 2563
เยอรมัน
-
-
23 ม.ค. 2563
นิเคอิเช้า
789
46
23 ม.ค. 2563
นิเคอิบ่าย
544
91
23 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งเช้า
279
25
23 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งบ่าย
912
92
23 ม.ค. 2563
จีนเช้า
638
68
23 ม.ค. 2563
จีนบ่าย
190
16
23 ม.ค. 2563
ดาวโจนส์
009
18
23 ม.ค. 2563
ไต้หวัน
-
-
23 ม.ค. 2563
เกาหลี
398
95
23 ม.ค. 2563
อินเดีย
640
02
23 ม.ค. 2563
อียิปต์
-
-
23 ม.ค. 2563
สิงคโปร์
456
37
23 ม.ค. 2563
รัสเซีย
348
60
23 ม.ค. 2563
อังกฤษ
767
25
23 ม.ค. 2563
เยอรมัน
842
33
22 ม.ค. 2563
นิเคอิเช้า
550
94
22 ม.ค. 2563
นิเคอิบ่าย
135
79
22 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งเช้า
093
60
22 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งบ่าย
104
71
22 ม.ค. 2563
จีนเช้า
651
10
22 ม.ค. 2563
จีนบ่าย
206
65
22 ม.ค. 2563
ดาวโจนส์
627
77
22 ม.ค. 2563
ไต้หวัน
-
-
22 ม.ค. 2563
เกาหลี
793
98
22 ม.ค. 2563
อินเดีย
538
43
22 ม.ค. 2563
อียิปต์
211
39
22 ม.ค. 2563
สิงคโปร์
393
76
22 ม.ค. 2563
รัสเซีย
908
30
22 ม.ค. 2563
อังกฤษ
192
78
22 ม.ค. 2563
เยอรมัน
575
12
21 ม.ค. 2563
นิเคอิเช้า
260
91
21 ม.ค. 2563
นิเคอิบ่าย
456
95
21 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งเช้า
604
87
21 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งบ่าย
533
58
21 ม.ค. 2563
จีนเช้า
050
38
21 ม.ค. 2563
จีนบ่าย
341
47
21 ม.ค. 2563
ดาวโจนส์
604
06
21 ม.ค. 2563
ไต้หวัน
-
-
21 ม.ค. 2563
เกาหลี
395
59
21 ม.ค. 2563
อินเดีย
381
10
21 ม.ค. 2563
อียิปต์
972
01
21 ม.ค. 2563
สิงคโปร์
717
92
21 ม.ค. 2563
รัสเซีย
538
81
21 ม.ค. 2563
อังกฤษ
070
74
21 ม.ค. 2563
เยอรมัน
587
93
20 ม.ค. 2563
นิเคอิเช้า
129
03
20 ม.ค. 2563
นิเคอิบ่าย
351
25
20 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งเช้า
257
85
20 ม.ค. 2563
ฮั่งเส็งบ่าย
591
51
20 ม.ค. 2563
จีนเช้า
153
14
20 ม.ค. 2563
จีนบ่าย
588
49
20 ม.ค. 2563
ดาวโจนส์
-
-
20 ม.ค. 2563
ไต้หวัน
871
42
20 ม.ค. 2563
เกาหลี
284
53
20 ม.ค. 2563
อินเดีย
891
46
20 ม.ค. 2563
อียิปต์
373
45
20 ม.ค. 2563
สิงคโปร์
009
94
20 ม.ค. 2563
รัสเซีย
819
65
20 ม.ค. 2563
อังกฤษ
144
12
20 ม.ค. 2563
เยอรมัน
894
81

ผลหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทยวันที่

รอบ

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
207
07
37
24 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
207
07
37
24 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
042
42
28
24 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
598
98
72
24 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
009
09
61
24 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
255
55
15
23 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
278
78
81
23 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
566
66
93
23 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
263
63
96
23 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
880
80
79
23 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
067
67
92
23 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
470
70
89
22 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
338
38
44
22 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
225
25
31
22 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
805
05
11
22 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
738
38
44
22 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
196
96
02
22 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
359
59
35
21 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
062
62
49
21 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
617
17
94
21 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
310
10
01
21 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
978
78
33
21 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
688
88
23
21 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
694
94
17
20 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
611
11
37
20 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
850
50
98
20 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
463
63
85
20 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
537
37
11
20 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
469
69
79
20 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
011
11
37
17 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
711
11
24
17 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
328
28
41
17 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
061
61
74
17 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
344
44
57
17 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
-
-
-
17 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
-
-
-
16 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
497
97
92
16 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
877
77
72
16 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
300
00
95
16 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
957
57
52
16 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
290
90
85
16 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
787
87
82
15 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
596
96
94
15 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
896
96
94
15 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
246
46
44
15 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
331
31
59
15 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
960
60
30
15 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
605
05
85

หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
1
207
07
37
24 ม.ค. 2563
2
957
57
13
24 ม.ค. 2563
3
931
31
61
24 ม.ค. 2563
4
087
87
17
24 ม.ค. 2563
5
133
33
63
24 ม.ค. 2563
6
604
04
34
24 ม.ค. 2563
7
604
04
34
24 ม.ค. 2563
8
603
03
33
24 ม.ค. 2563
9
740
40
70
24 ม.ค. 2563
10
290
90
20
23 ม.ค. 2563
1
278
78
81
23 ม.ค. 2563
2
187
87
72
23 ม.ค. 2563
3
408
08
51
23 ม.ค. 2563
4
280
80
79
23 ม.ค. 2563
5
777
77
82
23 ม.ค. 2563
6
717
17
42
23 ม.ค. 2563
7
715
15
44
23 ม.ค. 2563
8
383
83
76
23 ม.ค. 2563
9
385
85
74
23 ม.ค. 2563
10
703
03
56
22 ม.ค. 2563
1
338
38
44
22 ม.ค. 2563
2
941
41
47
22 ม.ค. 2563
3
942
42
48
22 ม.ค. 2563
4
479
79
85
22 ม.ค. 2563
5
265
65
29
22 ม.ค. 2563
6
306
06
88
22 ม.ค. 2563
7
999
99
95
22 ม.ค. 2563
8
113
13
81
22 ม.ค. 2563
9
395
95
99
22 ม.ค. 2563
10
917
17
23
21 ม.ค. 2563
1
062
62
49
21 ม.ค. 2563
2
895
95
16
21 ม.ค. 2563
3
559
59
52
21 ม.ค. 2563
4
341
41
70
21 ม.ค. 2563
5
880
80
31
21 ม.ค. 2563
6
984
84
27
21 ม.ค. 2563
7
952
52
59
21 ม.ค. 2563
8
292
92
19
21 ม.ค. 2563
9
513
13
98
21 ม.ค. 2563
10
912
12
99
20 ม.ค. 2563
1
611
11
37
20 ม.ค. 2563
2
458
58
90
20 ม.ค. 2563
3
942
42
06
20 ม.ค. 2563
4
716
16
32
20 ม.ค. 2563
5
363
63
85
20 ม.ค. 2563
6
596
96
52
20 ม.ค. 2563
7
402
02
46
20 ม.ค. 2563
8
743
43
05
20 ม.ค. 2563
9
672
72
76
20 ม.ค. 2563
10
585
85
63
17 ม.ค. 2563
1
711
11
24
17 ม.ค. 2563
2
588
88
01
17 ม.ค. 2563
3
632
32
45
17 ม.ค. 2563
4
803
03
16
17 ม.ค. 2563
5
859
59
72
17 ม.ค. 2563
6
417
17
30
17 ม.ค. 2563
7
073
73
86
17 ม.ค. 2563
8
146
46
59
17 ม.ค. 2563
9
289
89
02
17 ม.ค. 2563
10
968
68
81
16 ม.ค. 2563
1
497
97
92
16 ม.ค. 2563
2
299
99
94
16 ม.ค. 2563
3
287
87
82
16 ม.ค. 2563
4
754
54
49
16 ม.ค. 2563
5
507
07
02
16 ม.ค. 2563
6
299
99
94
16 ม.ค. 2563
7
595
95
90
16 ม.ค. 2563
8
940
40
35
16 ม.ค. 2563
9
773
73
68
16 ม.ค. 2563
10
966
66
61

หวยหุ้นไทยบ่าย 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
1
598
80
72
24 ม.ค. 2563
2
278
80
02
24 ม.ค. 2563
3
359
80
11
24 ม.ค. 2563
4
547
80
23
24 ม.ค. 2563
5
461
80
09
24 ม.ค. 2563
6
848
80
22
24 ม.ค. 2563
7
401
80
69
24 ม.ค. 2563
8
409
80
61
24 ม.ค. 2563
9
758
80
12
24 ม.ค. 2563
10
122
80
48
23 ม.ค. 2563
1
880
80
79
23 ม.ค. 2563
2
287
87
72
23 ม.ค. 2563
3
363
63
96
23 ม.ค. 2563
4
423
23
36
23 ม.ค. 2563
5
951
51
08
23 ม.ค. 2563
6
482
82
77
23 ม.ค. 2563
7
872
72
87
23 ม.ค. 2563
8
415
15
14
23 ม.ค. 2563
9
894
94
65
23 ม.ค. 2563
10
076
76
93
22 ม.ค. 2563
1
738
38
44
22 ม.ค. 2563
2
176
76
82
22 ม.ค. 2563
3
921
21
73
22 ม.ค. 2563
4
769
69
25
22 ม.ค. 2563
5
355
55
39
22 ม.ค. 2563
6
980
80
14
22 ม.ค. 2563
7
799
99
95
22 ม.ค. 2563
8
525
25
69
22 ม.ค. 2563
9
525
25
69
22 ม.ค. 2563
10
157
57
37
21 ม.ค. 2563
1
978
78
33
21 ม.ค. 2563
2
722
22
89
21 ม.ค. 2563
3
530
30
81
21 ม.ค. 2563
4
519
19
92
21 ม.ค. 2563
5
608
08
03
21 ม.ค. 2563
6
658
58
53
21 ม.ค. 2563
7
852
52
59
21 ม.ค. 2563
8
281
81
30
21 ม.ค. 2563
9
717
17
94
21 ม.ค. 2563
10
162
62
49
20 ม.ค. 2563
1
537
37
11
20 ม.ค. 2563
2
295
95
53
20 ม.ค. 2563
3
364
64
84
20 ม.ค. 2563
4
034
34
14
20 ม.ค. 2563
5
249
49
99
20 ม.ค. 2563
6
765
65
83
20 ม.ค. 2563
7
800
00
48
20 ม.ค. 2563
8
221
21
27
20 ม.ค. 2563
9
141
41
07
20 ม.ค. 2563
10
074
74
74
17 ม.ค. 2563
1
344
44
57
17 ม.ค. 2563
2
463
63
76
17 ม.ค. 2563
3
639
39
52
17 ม.ค. 2563
4
830
30
43
17 ม.ค. 2563
5
323
23
36
17 ม.ค. 2563
6
152
52
65
17 ม.ค. 2563
7
014
14
27
17 ม.ค. 2563
8
962
62
75
17 ม.ค. 2563
9
359
59
72
17 ม.ค. 2563
10
699
99
12
16 ม.ค. 2563
1
957
57
52
16 ม.ค. 2563
2
033
33
28
16 ม.ค. 2563
3
937
37
32
16 ม.ค. 2563
4
515
15
10
16 ม.ค. 2563
5
557
57
52
16 ม.ค. 2563
6
761
61
56
16 ม.ค. 2563
7
307
07
02
16 ม.ค. 2563
8
150
50
45
16 ม.ค. 2563
9
086
86
81
16 ม.ค. 2563
10
178
78
73

หวยหุ้น หวยออนไลน์ กำลังได้รับความนิยมต่อเนื่อง

การเล่นหวยหุ้น หรือ หวยออนไลน์ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถเลือกเข้าใช้บริการรับความบันเทิงในการเล่นหวยหุ้นได้ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเวลา และยังมีรูปแบบการเดิมที่สำหรับหวยหุ้นหลากหลายประเภทคือ ดาวโจนส์, นิเคอิ, ไทย, ฮั่งเส็ง, สิงคโปร์, มาเลย์, อียิปต์, เยอรมัน, จีน, อินเดีย, ไต้หวัน, ฮ่องกง,เกาหลี,รัสเซีย ทำให้ทุกท่านมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรที่ได้จากการเดิมพันไม่ยาก และยังสามารถเลือกลงทุนใช้งานได้ตามเหมาะสม

อัตราจ่ายหวยหุ้นเว็บ LOTTOVIP

– 3 ตัวบนตรง ราคา จ่าย 750 บาท
– 3 ตั่วโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
– 2 ตัวบน – ล่าง ราคาจ่าย 90 บาท
– เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคาจ่าย 3.2 บาท
– เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคาจ่าย 4.2 บาท

lottovip banner