lottovip banner

หวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย ตรวจผลหวยหุ้นไทย แทงหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย เป็นการทายผลที่อิงจากการออกรางวัลในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นไทย จะมีให้เล่นอาทิตย์ละ 5 วัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หวยหุ้นออนไลน์ หรือ หวยหุ้นช่องตลาด สามารถเล่นได้ทุกที่ ผ่านเว็บไซต์ LOTTOVIP ของเราสามารถแทงหวยผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าเล่นได้ทุกระบบ เป็นช่องทางในการเล่นด้วยที่กำลังนิยมแพร่หลายในกลุ่มนักเล่นหวยตอนนี้ สะดวก สบาย มั่นคง

หวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทยวันที่

รอบ

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
207
07
37
24 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
207
07
37
24 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
042
42
28
24 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
598
98
72
24 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
009
09
61
24 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
255
55
15
23 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
278
78
81
23 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
566
66
93
23 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
263
63
96
23 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
880
80
79
23 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
067
67
92
23 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
470
70
89
22 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
338
38
44
22 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
225
25
31
22 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
805
05
11
22 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
738
38
44
22 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
196
96
02
22 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
359
59
35
21 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
062
62
49
21 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
617
17
94
21 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
310
10
01
21 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
978
78
33
21 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
688
88
23
21 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
694
94
17
20 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
611
11
37
20 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
850
50
98
20 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
463
63
85
20 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
537
37
11
20 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
469
69
79
20 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
011
11
37
17 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
711
11
24
17 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
328
28
41
17 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
061
61
74
17 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
344
44
57
17 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
-
-
-
17 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
-
-
-
16 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
497
97
92
16 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
877
77
72
16 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
300
00
95
16 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
957
57
52
16 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
290
90
85
16 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
787
87
82
15 ม.ค. 2563
เปิดเช้า
596
96
94
15 ม.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
896
96
94
15 ม.ค. 2563
ปิดเช้า
246
46
44
15 ม.ค. 2563
เปิดบ่าย
331
31
59
15 ม.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
960
60
30
15 ม.ค. 2563
ปิดบ่าย
605
05
85

หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
1
207
07
37
24 ม.ค. 2563
2
957
57
13
24 ม.ค. 2563
3
931
31
61
24 ม.ค. 2563
4
087
87
17
24 ม.ค. 2563
5
133
33
63
24 ม.ค. 2563
6
604
04
34
24 ม.ค. 2563
7
604
04
34
24 ม.ค. 2563
8
603
03
33
24 ม.ค. 2563
9
740
40
70
24 ม.ค. 2563
10
290
90
20
23 ม.ค. 2563
1
278
78
81
23 ม.ค. 2563
2
187
87
72
23 ม.ค. 2563
3
408
08
51
23 ม.ค. 2563
4
280
80
79
23 ม.ค. 2563
5
777
77
82
23 ม.ค. 2563
6
717
17
42
23 ม.ค. 2563
7
715
15
44
23 ม.ค. 2563
8
383
83
76
23 ม.ค. 2563
9
385
85
74
23 ม.ค. 2563
10
703
03
56
22 ม.ค. 2563
1
338
38
44
22 ม.ค. 2563
2
941
41
47
22 ม.ค. 2563
3
942
42
48
22 ม.ค. 2563
4
479
79
85
22 ม.ค. 2563
5
265
65
29
22 ม.ค. 2563
6
306
06
88
22 ม.ค. 2563
7
999
99
95
22 ม.ค. 2563
8
113
13
81
22 ม.ค. 2563
9
395
95
99
22 ม.ค. 2563
10
917
17
23
21 ม.ค. 2563
1
062
62
49
21 ม.ค. 2563
2
895
95
16
21 ม.ค. 2563
3
559
59
52
21 ม.ค. 2563
4
341
41
70
21 ม.ค. 2563
5
880
80
31
21 ม.ค. 2563
6
984
84
27
21 ม.ค. 2563
7
952
52
59
21 ม.ค. 2563
8
292
92
19
21 ม.ค. 2563
9
513
13
98
21 ม.ค. 2563
10
912
12
99
20 ม.ค. 2563
1
611
11
37
20 ม.ค. 2563
2
458
58
90
20 ม.ค. 2563
3
942
42
06
20 ม.ค. 2563
4
716
16
32
20 ม.ค. 2563
5
363
63
85
20 ม.ค. 2563
6
596
96
52
20 ม.ค. 2563
7
402
02
46
20 ม.ค. 2563
8
743
43
05
20 ม.ค. 2563
9
672
72
76
20 ม.ค. 2563
10
585
85
63
17 ม.ค. 2563
1
711
11
24
17 ม.ค. 2563
2
588
88
01
17 ม.ค. 2563
3
632
32
45
17 ม.ค. 2563
4
803
03
16
17 ม.ค. 2563
5
859
59
72
17 ม.ค. 2563
6
417
17
30
17 ม.ค. 2563
7
073
73
86
17 ม.ค. 2563
8
146
46
59
17 ม.ค. 2563
9
289
89
02
17 ม.ค. 2563
10
968
68
81
16 ม.ค. 2563
1
497
97
92
16 ม.ค. 2563
2
299
99
94
16 ม.ค. 2563
3
287
87
82
16 ม.ค. 2563
4
754
54
49
16 ม.ค. 2563
5
507
07
02
16 ม.ค. 2563
6
299
99
94
16 ม.ค. 2563
7
595
95
90
16 ม.ค. 2563
8
940
40
35
16 ม.ค. 2563
9
773
73
68
16 ม.ค. 2563
10
966
66
61

หวยหุ้นไทยบ่าย 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

  
24 ม.ค. 2563
1
598
80
72
24 ม.ค. 2563
2
278
80
02
24 ม.ค. 2563
3
359
80
11
24 ม.ค. 2563
4
547
80
23
24 ม.ค. 2563
5
461
80
09
24 ม.ค. 2563
6
848
80
22
24 ม.ค. 2563
7
401
80
69
24 ม.ค. 2563
8
409
80
61
24 ม.ค. 2563
9
758
80
12
24 ม.ค. 2563
10
122
80
48
23 ม.ค. 2563
1
880
80
79
23 ม.ค. 2563
2
287
87
72
23 ม.ค. 2563
3
363
63
96
23 ม.ค. 2563
4
423
23
36
23 ม.ค. 2563
5
951
51
08
23 ม.ค. 2563
6
482
82
77
23 ม.ค. 2563
7
872
72
87
23 ม.ค. 2563
8
415
15
14
23 ม.ค. 2563
9
894
94
65
23 ม.ค. 2563
10
076
76
93
22 ม.ค. 2563
1
738
38
44
22 ม.ค. 2563
2
176
76
82
22 ม.ค. 2563
3
921
21
73
22 ม.ค. 2563
4
769
69
25
22 ม.ค. 2563
5
355
55
39
22 ม.ค. 2563
6
980
80
14
22 ม.ค. 2563
7
799
99
95
22 ม.ค. 2563
8
525
25
69
22 ม.ค. 2563
9
525
25
69
22 ม.ค. 2563
10
157
57
37
21 ม.ค. 2563
1
978
78
33
21 ม.ค. 2563
2
722
22
89
21 ม.ค. 2563
3
530
30
81
21 ม.ค. 2563
4
519
19
92
21 ม.ค. 2563
5
608
08
03
21 ม.ค. 2563
6
658
58
53
21 ม.ค. 2563
7
852
52
59
21 ม.ค. 2563
8
281
81
30
21 ม.ค. 2563
9
717
17
94
21 ม.ค. 2563
10
162
62
49
20 ม.ค. 2563
1
537
37
11
20 ม.ค. 2563
2
295
95
53
20 ม.ค. 2563
3
364
64
84
20 ม.ค. 2563
4
034
34
14
20 ม.ค. 2563
5
249
49
99
20 ม.ค. 2563
6
765
65
83
20 ม.ค. 2563
7
800
00
48
20 ม.ค. 2563
8
221
21
27
20 ม.ค. 2563
9
141
41
07
20 ม.ค. 2563
10
074
74
74
17 ม.ค. 2563
1
344
44
57
17 ม.ค. 2563
2
463
63
76
17 ม.ค. 2563
3
639
39
52
17 ม.ค. 2563
4
830
30
43
17 ม.ค. 2563
5
323
23
36
17 ม.ค. 2563
6
152
52
65
17 ม.ค. 2563
7
014
14
27
17 ม.ค. 2563
8
962
62
75
17 ม.ค. 2563
9
359
59
72
17 ม.ค. 2563
10
699
99
12
16 ม.ค. 2563
1
957
57
52
16 ม.ค. 2563
2
033
33
28
16 ม.ค. 2563
3
937
37
32
16 ม.ค. 2563
4
515
15
10
16 ม.ค. 2563
5
557
57
52
16 ม.ค. 2563
6
761
61
56
16 ม.ค. 2563
7
307
07
02
16 ม.ค. 2563
8
150
50
45
16 ม.ค. 2563
9
086
86
81
16 ม.ค. 2563
10
178
78
73

วิธีการเล่นหวยหุ้นไทย กติกาในการแทงหวยหุ้นไทย

ขั้นตอนการแทงหวยหุ้น นั้นสำหรับมือใหม่แนะนำว่าควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าข้อมูลเบื่องต้นของหวยหุ้นนั้นๆก่อน ดังเช่นว่า หวยออกวันไหนเวลาใด ตรวจผลรางวัลได้ที่ไหน มีแบบการแทงแบบไหนบ้าง จ่ายอย่างไร ซึ่งในเนื้อหาข้างล่างนี้จะชี้แจงข้อตกลงรการเล่นหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นเล่นอย่างไร สามารถแทงได้กี่แบบ

การแทงหวยหุ้นไทยนั้นก็คล้ายคลึงกันกับการเล่นหวยรัฐบาลไทย หรือหวยไทย โดยจะมีให้แทงอยู่ทั้งสิ้น 6 แบบอย่าง บน ด้านล่าง โต๊ด วิ่ง แทงหวย 3 ตัวบน มีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 800
แทงหวย 3 ตัวบนโต๊ดะมีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 130
แทงหวย 2 ตัวบน มีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 90
แทงหวย 2 ตัวด้านล่าง มีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 90
วิ่งบน มีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 3.2
วิ่งข้างล่าง มีอัตราการจ่ายบาทล่ะ 4.2

หวยหุ้นไทย ออกวันไหน เวลาไหนบ้าง

หวยหุ้นไทยจะออกรางวัลตรงตามเวลาทำการของตลาดหุ้นไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เป็น วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดในวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันนักขัตฤกษ์ โดยส่วนมากจะออกรางวัลวันละ 4 รอบ ตามรอบการเปิดปิดตลาดหุ้นทุกวัน ดังต่อไปนี้

–  เปิดตลาดหุ้นไทยรอบเช้า ออกรางวัลเวลา 10.00 น. : ดูผลได้ที่ ช่อง 9
– เปิดตลาดหุ้นไทยรอบเที่ยง ออกรางวัลเวลา 12.30 น. : ดูผลได้ที่ ตลาดหุ้น
– เปิดตลาดหุ้นไทยรอบบ่าย ออกรางวัลเวลา 14.30 น. : ดูผลได้ที่ ช่อง 9
– เปิดตลาดหุ้นไทยรอบเย็น ออกรางวัลเวลา 16.45 น. : ดูผลได้ที่ ตลาดหุ้น

อัตราจ่ายหวยหุ้นไทยเว็บ LOTTOVIP

– 3 ตัวบนตรง ราคา จ่าย 750 บาท
– 3 ตั่วโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
– 2 ตัวบน – ล่าง ราคาจ่าย 90 บาท
– เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคาจ่าย 3.2 บาท
– เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคาจ่าย 4.2 บาท

**หากราคามีการเปลี่ยนแปลงทาง LOTTOVIP จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลง 7 วันทำการ**

lottovip banner