หวยรูดหน้าคืออะไร

หวยรูด หวยปักหลัก

หวยรูดหน้า หรือ หวยปักหลัก

หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้ หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้

หวยรูดหน้าคืออะไร

ทั้งนี้ หวยรูด หรือ ปักหลักนี้ จะมี 3 รูปแบบย่อยลงไปอีก ดังนี้

รูด 19 ประตู คือ การซื้อเลข หวยรูด ที่รวมเลขทุกคู่ ที่มีเลขตัวที่เราระบุ ( 0-9 ) รวมแล้วทั้งหมด 19 ตัว อย่างเช่น ซื้อเลข 8 แบบ 19 ประตู จะได้เลขทั้งหมด คือ 08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 89
รูดหน้า / ปักหลักสิบ คือ การซื้อเลขรูดแบบเจาะจงแค่เลขหลักสิบ หรือ เลขหน้าเท่านั้น ส่วนหลักหน่วยก็จะซื้อไล่ไปตั้งแต่ 0 – 9 รวมทั้งหมด 10 ตัว อย่างเช่น ซื้อเลข 8 รูดหน้า จะได้เลข 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
รูดหลัง / ปักหลักหน่วย คือ การซื้อเลขรูดแบบเจาะจงแค่เลขหลักสิบ หรือ เลขหน้าเท่านั้น ส่วนหลักหน่วยก็จะซื้อไล่ไปตั้งแต่ 0 – 9 รวมทั้งหมด 10 ตัว จะได้เลขทั้งหมด คือ 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

ทั้งนี้ หวยรูด หรือ ปักหลักนี้ จะมี 3 รูปแบบย่อยลงไปอีก ดังนี้

ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้หวยรูดหน้า  คือ โดยการแทงหวยแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ตัวใดก็ได้ ( 0-9 ) จากนั้น ระบบนำเอาเลขทุกคู่ ทุกตัว ที่มีเลขที่เราระบุ มาแสดงผลให้

ใครสนใจเล่นหวยรูด สมัครเล่นได้ที่เว็บเรา lottovip